I posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży