Zaproszenie do rejestracji w bazie partnerów projektów międzynarodowych EFS