III posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży