V Posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży