Projekty skierowane do etapu negocjacji złożone w I rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach "Gwarancji dla młodzieży"