Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków w kolejnym konkursie Ministerstwa

Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla...

V Posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

Już po raz piąty przedstawiciele instytucji wspierających młodzież na rynku pracy i organizacji młodzieżowych spotkali się by przedyskutować postęp we wdrażaniu Gwarancji dla...

Od szkolenia do zatrudnienia - ruszają nowe projekty OHP

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczynają realizację kolejnych dwóch projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży" – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS" i „Od szkolenia do...

Rekomendacje dla instytucji rynku pracy dotyczące wspierania młodzieży na rynku pracy

Przedstawiamy raporty stanowiące rekomendacje dla instytucji rynku pracy, wskazujące najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne...

Zespół monitorujący spotkał się po raz czwarty

25 kwietnia odbyło się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej IV posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży. W jego skład wchodzą przedstawiciele...

Europejski Korpus Solidarności wystartował

Od 7 grudnia można rejestrować się na stronie internetowej Europejskiego Korpusu Solidarności. To szansa na zaangażowanie się w wolontariat, odbycie stażu, a nawet znalezienie...

Podsumowanie realizacji Gwarancji dla młodzieży w 2015 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało raport, który kompleksowo opisuje wdrażanie Gwarancji dla młodzieży w roku 2015. Raport powstał w oparciu o dane...

III posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" odbyło się III posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży . Uczestnikom przedstawiona została aktualna informacja...

Konkurs na najlepsze praktyki we wspieraniu przedsiębiorczości młodych

Nagrody dla najciekawszych inicjatyw wspierających przedsiębiorczość i samozatrudnienie młodzieży przygotowały Europejska sieć na rzecz włączenia społecznego i lokalnych działań...

Zaproszenie do rejestracji w bazie partnerów projektów międzynarodowych EFS

Organizacje i instytucje zainteresowane współpracą międzynarodową w zakresie projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszane są do rejestracji w nowopowstałej bazie partnerów...

Nowe projekty w OHP

W całej Polsce Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację dwóch nowych projektów „Obudź swój potencjał – EFS" oraz „Obudź swój potencjał – YEI"". Pierwszy z...

Szczegóły organizacyjne dla podmiotów zainteresowanych programem EaSI

W uzupełnieniu do wiadomości o naborze wniosków przez Komisję Europejską w zakresie wymiany informacji i docierania do młodych w ramach Gwarancjach dla młodzieży (VP/2016/008),...

Zespół monitorujący Gwarancje dla młodzieży spotkał się po raz drugi

20 kwietnia 2016 r. przedstawiciele instytucji wdrażających Gwarancje i organizacji młodzieżowych spotkali się by omówić postęp w realizacji tej inicjatywy. Gospodarzem spotkania...

Komisja Europejska ogłasza konkurs na działania informacyjne

Rozpoczął się nabór wniosków w zakresie wymiany informacji i docierania do młodych w ramach Gwarancjach dla młodzieży (VP/2016/008). Zachęcamy wszystkie podmioty i organizacje...

Wyłoniono projekty w konkursie POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

Znana jest już lista projektów wybranych do dofinansowania w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 pn. „Zwiększenia zakresu i...

Nowe projekty w OHP

W 2016 roku  Ochotnicze Hufce Pracy planują realizację czterech projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dwa z nich: „Obudź swój...

Program „Praca dla młodych” wchodzi w życie

21 listopada wchodzi w życie program „Praca dla młodych".  W ciągu najbliższych 3 lat ponad 100 tys. młodych osób znajdzie pracę dzięki zachętom finansowym dla pracodawców. ...

Dyplomy dla gdyńskich beneficjentów

Beneficjenci z Hufca Pracy w Gdyni (Pomorska WK) oficjalnie zakończyli projekt „Równi na rynku pracy - EFS" realizowany przez OHP w całej Polsce w ramach programu „Gwarancje...

Staże zawodowe na finiszu

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach (Podlaska WK OHP) dobiegają końca staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Równi na rynku pracy – EFS".   Przez...

I posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

Reprezentanci młodzieży i instytucje wspierające młodych na rynku pracy po raz pierwszy spotkali się w nowej formule Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży. 16...

Zespół monitorujący Gwarancje powołany

24 lipca 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał zarządzenie powołujące Zespół monitorujący Gwarancje dla młodzieży. W jego skład wchodzą...

Zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

Informujemy o zmianach w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży" - Oś Priorytetowa I, Działanie 1.3...

Podpisane porozumienia o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy

W dniu 11 czerwca br. oraz 23 czerwca br. zostały podpisane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy porozumienia o...

Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży współfinansowanych z PO WER 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja...

Konferencja międzynarodowa pt. "Gwarancje dla młodzieży i nowe instrumenty rynku pracy szansą na rozwój przedsiębiorczości ludzi młodych"

W dniu 20  kwietnia 2015 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się międzynarodowa konferencja "Gwarancje dla młodzieży i nowe instrumenty rynku pracy szansą na rozwój...

Wyświetlanie 1 - 25 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25