Nagłówek

Aktualności

Projekty skierowane do etapu negocjacji złożone w IV rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w IV rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla...

Rozpoczęcie naboru w ramach V rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 listopada br. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie do V rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18, który służy zwiększeniu...

II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży

W związku z zakończeniem negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla...

Skład członków Komisji Oceny Projektów biorących udział w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18

W związku z zakończeniem negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w I rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla...

I cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach "Gwarancji dla młodzieży"

W związku z zakończeniem negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla...

III cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach "Gwarancji dla młodzieży"

W związku z zakończeniem negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w I rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla...

II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży

W związku z zakończeniem negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w I rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla...

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach "Gwarancji dla młodzieży"

W związku z zakończeniem negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w I rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla...

Projekt pozakonkursowy wybrany do dofinansowania w ramach PO WER

W dniu 15 czerwca br. została zakończona ocena projektu pozakonkursowego Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się...

Projekty skierowane do etapu negocjacji złożone w II rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla...

Projekty skierowane do etapu negocjacji złożone w I rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach "Gwarancji dla młodzieży"

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w I rundzie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji...

Regionalne rekomendacje dotyczące wspierania młodzieży na rynku pracy

Przedstawiamy raporty stanowiące rekomendacje dla instytucji rynku pracy, wskazujące najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne...

Zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18

W zawiązku z opublikowaniem przez Instytucję Zarządzającą: Materiału informacyjnego dotyczącego stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER, Materiału informacyjnego...

Zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży

W zawiązku z dokonaną przez Instytucję Zarządzającą PO WER: nowelizacją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Nabór wniosków w kolejnym konkursie Ministerstwa

Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla...

V Posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

Już po raz piąty przedstawiciele instytucji wspierających młodzież na rynku pracy i organizacji młodzieżowych spotkali się by przedyskutować postęp we wdrażaniu Gwarancji dla...

Od szkolenia do zatrudnienia - ruszają nowe projekty OHP

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczynają realizację kolejnych dwóch projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży" – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS" i „Od szkolenia do...

Rekomendacje dla instytucji rynku pracy dotyczące wspierania młodzieży na rynku pracy

Przedstawiamy raporty stanowiące rekomendacje dla instytucji rynku pracy, wskazujące najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne...

Zespół monitorujący spotkał się po raz czwarty

25 kwietnia odbyło się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej IV posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży. W jego skład wchodzą przedstawiciele...

Europejski Korpus Solidarności wystartował

Od 7 grudnia można rejestrować się na stronie internetowej Europejskiego Korpusu Solidarności. To szansa na zaangażowanie się w wolontariat, odbycie stażu, a nawet znalezienie...

Podsumowanie realizacji Gwarancji dla młodzieży w 2015 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało raport, który kompleksowo opisuje wdrażanie Gwarancji dla młodzieży w roku 2015. Raport powstał w oparciu o dane...

III posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" odbyło się III posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży . Uczestnikom przedstawiona została aktualna informacja...

Konkurs na najlepsze praktyki we wspieraniu przedsiębiorczości młodych

Nagrody dla najciekawszych inicjatyw wspierających przedsiębiorczość i samozatrudnienie młodzieży przygotowały Europejska sieć na rzecz włączenia społecznego i lokalnych działań...

Zaproszenie do rejestracji w bazie partnerów projektów międzynarodowych EFS

Organizacje i instytucje zainteresowane współpracą międzynarodową w zakresie projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszane są do rejestracji w nowopowstałej bazie partnerów...

Nowe projekty w OHP

W całej Polsce Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację dwóch nowych projektów „Obudź swój potencjał – EFS" oraz „Obudź swój potencjał – YEI"". Pierwszy z...

Wyświetlanie 1 - 25 z 44 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25