Nagłówek

Aktualności

Zespół monitorujący Gwarancje dla młodzieży spotkał się po raz drugi

20 kwietnia 2016 r. przedstawiciele instytucji wdrażających Gwarancje i organizacji młodzieżowych spotkali się by omówić postęp w realizacji tej inicjatywy. Gospodarzem spotkania...

Komisja Europejska ogłasza konkurs na działania informacyjne

Rozpoczął się nabór wniosków w zakresie wymiany informacji i docierania do młodych w ramach Gwarancjach dla młodzieży (VP/2016/008). Zachęcamy wszystkie podmioty i organizacje...

Wyłoniono projekty w konkursie POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

Znana jest już lista projektów wybranych do dofinansowania w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 pn. „Zwiększenia zakresu i...

Nowe projekty w OHP

W 2016 roku  Ochotnicze Hufce Pracy planują realizację czterech projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dwa z nich: „Obudź swój...

Program „Praca dla młodych” wchodzi w życie

21 listopada wchodzi w życie program „Praca dla młodych".  W ciągu najbliższych 3 lat ponad 100 tys. młodych osób znajdzie pracę dzięki zachętom finansowym dla pracodawców. ...

Dyplomy dla gdyńskich beneficjentów

Beneficjenci z Hufca Pracy w Gdyni (Pomorska WK) oficjalnie zakończyli projekt „Równi na rynku pracy - EFS" realizowany przez OHP w całej Polsce w ramach programu „Gwarancje...

Staże zawodowe na finiszu

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach (Podlaska WK OHP) dobiegają końca staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Równi na rynku pracy – EFS".   Przez...

I posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

Reprezentanci młodzieży i instytucje wspierające młodych na rynku pracy po raz pierwszy spotkali się w nowej formule Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży. 16...

Zespół monitorujący Gwarancje powołany

24 lipca 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał zarządzenie powołujące Zespół monitorujący Gwarancje dla młodzieży. W jego skład wchodzą...

Zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

Informujemy o zmianach w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży" - Oś Priorytetowa I, Działanie 1.3...

Podpisane porozumienia o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy

W dniu 11 czerwca br. oraz 23 czerwca br. zostały podpisane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy porozumienia o...

Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży współfinansowanych z PO WER 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja...

Konferencja międzynarodowa pt. "Gwarancje dla młodzieży i nowe instrumenty rynku pracy szansą na rozwój przedsiębiorczości ludzi młodych"

W dniu 20  kwietnia 2015 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się międzynarodowa konferencja "Gwarancje dla młodzieży i nowe instrumenty rynku pracy szansą na rozwój...

Rada Rynku Pracy z udziałem młodzieży

W dniu 2 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy, organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy, w którym na ...

Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej w Komendzie Głównej OHP

31 marca 2015 r. w Komendzie Głównej OHP w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji Komisji Europejskiej z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i...

Strona Gwarancji dla młodzieży już otwarta

Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Ta strona to kolejny element prac, które rozpoczęły się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej...

Konferencja pt. "Czy zatrudnianie młodych się opłaca?"

18 marca br. w MPiPS odbyła się konferencja pt. "Czy zatrudnianie młodych się opłaca? Jak pozyskać, utrzymać i motywować młodego pracownika?" zorganizowana przez Forum...

"Gwarancje dla Młodzieży" w Białymstoku

Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Marian Najdychor, Komendant Główny OHP gościli 2 lutego 2015 r. w Podlaskiej...

Wyświetlanie 26 - 43 z 43 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25