II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18